§ Etapy integracji §

9 V 1950

Plan Schumana

Propozycja współpracy „narodziny Europy” (utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Sali)

6 państw założyciel-skich

1951

Podpisanie Traktatu Paryskiego

Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) (wspólna produkcja)

1957

Traktat Rzymski

Powołuje Europejską Wspólnotę Gospodarczą EWG (utworzenie wspólnego rynku) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Euratom

1962-1968

-

Ustanowienie wspólnej polityki rolnej

1967

Połączenie władz trzech Wspólnot

EWWiS + EWG + Euratom – powstanie Wspólnoty Europejskiej, zwanej potocznie Europejską Wspólnotą Gospodarczą

1968

-

Ustanowienie unii celnej

9 państw

1973

Wstąpienie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do Wspólnoty Europejskiej

Pierwsze rozszerzenie EWG o trzy państwa

1979

Utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego

Stworzenie stabilnej strefy walutowej (finansowej), powstaje nowa propozycja – ECU – europejska jednostka walutowa

10 państw

1981

Przystąpienie Grecji

Dziesięć państw tworzy Wspólnotę Europejską

12 państw + wschodnie landy Niemiec

1986

Przystąpienie Hiszpanii i Portugalii

Drugie rozszerzenie EWG Wspólnoty  Europejskie tworzy dwanaście państw

1987

Wszedł w życie Jednolity Akt Europejski (umowa międzynarod-owa)

Przyśpieszenie procesów integracyjnych: wspólnota polityczna, ograniczenie dysproporcji gospodarczych, ochrona środowiska, zapowiedź szybkiej budowy wspólnego rynku

1989

Rozebranie muru berlińskiego

Symbol początku przeobrażeń gospodarczych w Środkowej Europie, powstanie PHARE

1990

Połączenie dwu niemieckich państw

Dawna NRD została po zjednoczeniu Niemiec – członkiem Wspólnoty Europejskiej

1991

Polska podpisuje Układ o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami

Wraz z Węgrami i Czechami

1992

Podpisanie Traktatu z Maastricht (Holandia)wchodzi w życie 1 XI 1993

Przełomowe znaczenie – zmiana zadań i powstanie nowej nazwy Unia Europejska. Traktat przewiduje utworzenie unii gospodarczej, walutowej i politycznej

1994

Ratyfikowanie (zgoda parlamentu) w Polsce Układu o Stowarzyszeniu z UE, Polska składa podanie o przyjęcie do UE

Czechy i Węgry także

15 państw

1995

Do Unii przystępują: Austria, Finlandia, Szwecja

UE tworzy 15 państw

1998

Rozpoczęcie negocjacji z Polską

W sprawie przystąpienia do UE

1999

Wprowadzenie euro

Wprowadzenie wspólnej waluty – euro – w 11 państwach spełniających określone warunki

2000

Szczyt Unii w Nicei

Zapowiedź przyjmowania nowych członków do 2004 roku