§ Kultura Konina §

Na terenie miasta mamy wiele instytucji i organizacji zajmujących się upowszechnianiem kultury i wspieraniem twórców. Tradycje kulturalne miasta kształtują przede wszystkim Miejska Biblioteka Publiczna i Koniński Dom Kultury, które proponują bogatą ofertę imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki. Placówki te prowadzą impresariat artystyczny, prezentują ważne zjawiska artystyczne, organizują imprezy kulturalne o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, udzielają pomocy merytorycznej i organizacyjnej innym organizatorom. Prowadzą działalność w zakresie usług kulturalnych, rozwijają samo finansujące się formy uczestnictwa w kulturze.

Młodzieżowy Dom Kultury przez lata działań wypracował i upowszechnił metody i formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zmierzające do rozwoju zdolności i kontaktu ze sztuką, biernego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze. Swoimi działaniami placówki te ułatwiają jednostkom i grupom realizację bardziej aktywnego i twórczego modelu życia. Działalność Miasta wspierają liczne towarzystwa kulturalne; m.in. Konińskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Przyjaciół Konina, wydawnictwa, gazety regionalne, lokalne rozgłośnie radiowe i TV.

Ważną rolę w życiu kulturalnym miasta odgrywają: Górniczy Dom Kultury „Oskard" oraz Kluby „Hutnik" i „Energetyk". Prężnie działa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Wystaw Artystycznych a także Muzeum Okręgowe. Plastycy raczą nas swoimi wizjami w galeriach „Giotto", „Wieża Ciśnień" i „Przegląd Koniński". Państwowa Szkoła Muzyczna jest organizatorem ważnych wydarzeń kulturalnych a przede wszystkim kształci dzieci i młodzież o zainteresowaniach muzycznych.

Najważniejsze imprezy odbywające się w mieście o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej to:

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca

Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich

Ogólnopolski Konkurs Gitaiy Klasycznej

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Szkół Muzycznych,

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Nagrodę Milowego Słupa"

Ogólnopolski Festiwal Śpiewających Żeglarzy „Złota Szekla"